Utbildning är trams

I alla fall om man har tänkt bli rik. Det är väl i alla fall en slutsats man kan dra efter att ha läst ett intressant debattinlägg på DN:s opinionssidor i dag. I korthet säger artikeln, genom stycket

Korrelationen mellan ackumulerad arbetsinkomst och nettoförmögenhet är i vår studie 0,16 vilket ligger i linje med vad andra studier på området finner. Ett enskilt år är korrelationen mellan arbetsinkomstinkomst och nettoförmögenhet ännu svagare, 0,11. I USA, som ju har en väsentligt mer ojämn inkomstfördelning, är motsvarande korrelation mellan 0,5 och 0,6 enligt tidigare studier på området.

att det i princip är helt irrelevant vad du har för utbildning här i livet om du vill komma någonstans. En korrelation—ett enkelt mått på linjärt samband som löper från -1 (negativt samband) via 0 (inget samband) till 1 (positivt samband)—på 0,16 betyder att det i princip inte finns något samband mellan inkomst och förmögenhet. Om du vill leva riktigt gott spelar det alltså ytterst liten roll hur mycket du tjänar, det är andra faktorer som bestämmer om du är/blir förmögen eller ej. Dags att lägga ner studierna direkt… Eller kanske införa platt skatt och sänka skatterna överlag så att man har möjlighet att ta sig någonstans i Sverige utan att behöva ha rika föräldrar, vilket även är slutsatsen i insändaren.

• • • • •

Ännu mindre hopp om världen och främst utbildningsvärlden får man om man börjar peta lite på alla jävla genusperspektiv som tydligen måste genomsyra vårt samhälle. Södertörns Högskola har en ny rektor, Moira von Wright, en rektor som inte tycker att fysik lärs ut på ett genusvänligt sätt. Att till exempel i en fysiklärobok förklara att regnbågen i verkligheten, till skillnad från i folktron, inte har någon bestämd plats utan är ett optiskt fenomen är enligt von Wright diskriminerande. Detta eftersom den sortens beskrivning som reducerar världen till objektiva beskrivningar tydligen gynnar killars sätt att tänka och missgynnar tjejers sätt att tänka. Samma sak när man avfärdar astronomin som ovetenskaplig. Då är man också ute på djupt vatten eftersom detta också inverkar negativt på tjejers fysikintresse. Vad är det, om inte fördomsfullt? En längre utläggning kan man läsa på Newsmill.

Mer om vansinniga genusperspektiv kan man finna i en gammal insändare hos SvD som behandlar ”trumpeten som genussymbol”. Eller så går man direkt till källan, Tanja Bergkvist, filosofie doktor i matematik vid Stockholms Universitet, som bloggar intressant om just genusgalenskapen som håller på att ta över våra universitetsutbildningar.

• • • • •

Jag stannade uppe och såg Super Bowl XLIV i går. Jag vill inte ha sagt så mycket med det mer än att det gör att jag utan vidare kan bifoga följande lustiga bild.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *